1. 1. สั่งซื้อผ่านทางอีเมลล์

• ลูกค้าสามารถ EMAIL สั่งสินค้าที่ต้องการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง EMAIL : darmexth@hotmail.com  โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ตอบ-รับอีเมลล์ทุกวัน

 

 

  1. 2. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์

• ลูกค้าสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2732-9201-5 , 0-2377-7726 หรือ 0-2377-5220-1
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00น. , วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

 

  1. 3. สั่งซื้อผ่านทางเซลล์  (SALES)

• ลูกค้าสามารถโทรสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2732-9201-5 , 0-2377-7726 หรือ 0-2377-5220-1 เพื่อที่ทางบริษัทจะจัดส่งเซลล์ (SALES)
เพื่อไปให้บริการและแนะนำสินค้าถึงโรงงาน