บริษัท ดาร์เม็กซ์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ก่อตั้งและดำเนินการมาเป็นเวลาเกือบ 32 ปี ตั้งแต่ปี พศ. 2527
บริษัทได้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอาหารและยา
ของทางบริษัท ได้รับการรับรองจากสถาบัน USDA H1, NSF H1
(ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอเมริกาและเยอรมัน) บริษัทมีผลิตภัณฑ์กว่า 180 ชนิด จากหลากหลายยี่ห้อที่รองรับได้ทุกประเภท ของโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำหลายบริษัท เช่น โรงงานไก่แปรรูป, โรงงารอาหารสัตว์, โรงงานผลิตกระป๋อง, โรงงานน้ำผลไม้,
โรงงานผลิตยางรถยนต์, โรงงานแก้ว, โรงงานผลิตกระดาษ และโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนยางยนต์ เป็นต้น