ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สัญชาติ U.S.A

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น LL-TONFOSTE

  ยดต่อหยดช่วยท่านประหยัด

ทุกๆหยด ลดการสึกหรอ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์

Engine Oils LTF-334 SAE 40 , LTF-337/15W-40

Lubricant Oils LTF-444 …., LTF-440 VP…, LTF-764 …

Lubricant Grease   LTF-11, LTF-21, LTF-41, LTF-36 RPM

“ LL-TONFOSTE LUBRICANTS ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

เพื่ออุตสาหกรรมและยานยนต์ ”

 

Molyduval

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมและยานยนต์ชั้นนำจากเยอรมันนี

ทีมีความเชี่ยวชาญเรื่องหล่อลื่นยาวนานถึง 60 ปี มีผลิตภัณฑ์

มากถึง 500 ชนิด เพื่อบริการต่อผู้บริโภคทั่วโลก เช่น

อุตสาหกรรมเหมืองแร่, โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมรถยนต์,

โรงงานทอผ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตอาหาร

เครื่องดิ่มและยาที่มีใบรับรอง USDA H1,NSF H1

“MOLYDUVAL SORAJA” ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับ

อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ

และเลือกใช้จากผู้ผลิตอาหาร, เครื่องดื่ม, ยาและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

อาหารชั้นนำของโลก ให้ความปลอดภัยและความมั่นใจต่อผู้บริโภค

 

Darmex

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานต่างๆทุกประเภท

DARMEX‘S extensive product line offers industry

unappalled benefits. These lubricants

◦◦◦ EXTEND EQUIPMENT LIFE

◦◦◦ HEIGHTEN EQUIPMENT CAPIBILITY

◦◦◦ REDUCE DOWNTIME

◦◦◦ SAVE ENERGY

◦◦◦ SAVE MONEY

 

 

 

KENOS (KNS)

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจารบีน้ำมันที่ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม

ช่วยรักษาและยืดอายุเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา

เพิ่มประสิทธิภาพแก่การผลิตยืดการเปลี่ยนถ่าย

ลดต้นทุนการผลิต มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา